USŁUGI - Szkolenia

Programy szkoleniowe realizujemy w formie szkoleń "zamkniętych" - in company (wewnątrz przedsiębiorstwa).
Szkolenia te są dedykowane dla kierowców, dyspozytorów i spedytorów. Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez symulacje i ćwiczenia.

Poza tym prowadzimy również zajęcia z wykorzystaniem technik indywidualnego szkolenia zarówno na stanowisku pracy jak i poza stanowiskiem z wykorzystaniem własnych materiałów szkoleniowych.

Oferta szkoleniowa naszej firmy kierowana jest przede wszystkim do: :

 • kierowców,
 • dyspozytorów,
 • spedytorów. • Szkolenie obejmuje:
  • Szczegółową analizę czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców w oparciu o przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Ta część obejmuje rownież zadania praktyczne.
  • Dokumentacja zdarzeń pracy tachograf analogowego i cyfrowego. Między innymi uzpełnianie ręczne wydruków z tachografu cyfrowego lub/i wykresówek. Prawidłowe operowanie selektorem tachografu oraz ręczne zapisy w przypadku awarii tachografu analogowego lub cyfrowego. Sposoby dokumentowania pracy kierowcy w przypadku uszkodzenia, zagubienia czy awarii karty kierowcy.
  • Sposoby dokumentowania odpoczynków dziennych i tygodniowe oraz dokumentacja dni wolnych od prac lub innych wykonywanych czynności.
  • Wyjątki i wyłączenia ze stosowania rozporządzenia nr 561/2006 (WE). Szczegółowe omówienie art.12 rozporządzenia nr 561/2006 (WE) w aspekcie praktycznym, czyli jak prawidłowo wyjaśnić i gdzie opisać powód odstąpienia od przestrzegania przepisów rzop.561/2006.
  • Podstawowe obowiązki kierowcy i przedsiębiorcy dotyczące tachografów cyfrowych.
  • Omówienie zasad kontroli drogowej kierowców oraz zasad obowiązujących podczas kontroli w siedzibiew firmy. Poza tym omówienie podstawowych uprawnień organów kontrolnych.
  • Omówienie najczęściej popełninych wykroczeń przez kierowców na podstawie załącznika nr 1 i 3 ustawy o transpoprcie drogowym (taryfikator mandatów obowiązujkący 2w przypadku kontroli drpogowej i kontroli w firmie).
  • Odpowiedzialność kierowcy, zarządzającego transportem oraz pracodawcy w aspekcie obowiązujących przepisów.
 • Cena szkolenia:
  • 400 zł / 1 osoba - w przypadku szkolenia od 1 do 5 osób
  • 350 zł / 1 osoba - w przypadku szkolenia od 6 do 10 osób
  • 300 zł / 1 osoba - w przypadku obecności na skoleniu więcej niż 10-ciu osób
  • Dodatkowo należy doliczyć dojazd do siedziby firmy w której odbędzie się szkolenie