USŁUGI - Rozliczanie czasu pracy kierowców

Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy szczegółową analizę czasu pracy kierowców. Nasze raporty przygotowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie WE nr 561/2006 oraz ustawą o transporcie drogowym) oraz na podstawie własnych interpretacji i doświadczeń. Wszystkie analizy wykonujemy licencjonowanym programem, rekomendowanym przez Inspekcję Transportu Drogowego.

 • Usługa podstawowa obejmuje co miesięczną analizę, a w tym:
  • analizę wykroczeń kierowców na podstawie rozporządzenia 561,
  • wyliczenie wysokości mandatów zgodnie z wytycznymi ITD oraz na podstawie ustawy o transporcie drogowym,
  • przygotowanie zestawień miesięcznych czasu pracy kierowców,
  • przygotowanie ewentualnych upomnień na podstawie wykrytych wykroczeń,
  • konsultacje i porady telefoniczne dla kierowców, dyspozytorów i przedsiębiorcy,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kierowców na podstawie popełnianych błędów i wykroczeń.
 • Poza tym klient oraz jego pracownicy otrzymuje niezależny dostęp zdalny przez stronę internetową do autorskiego systemu zarządzania firmą transportową.

  System internetowy zarządzania firmą transportową zawiera:
  • Bazę kierowców oraz pojazdów.
  • Terminarz powiadomień, np. o badaniach lekarskich, psychologicznych, o przeglądach, legalizacjach itp. Powiadomienie następuje drogą email na wskazany adres.
  • Terminarz poboru danych z kart kierowców oraz tachografu. System podaje datę kolejnego poboru danych.
  • Zestawienia wszystkich wykroczeń kierowców z podziałem na miesiące. Algorytm opisowy na podstawie ilości popełnionych wykroczeń oraz sumy wszystkich mandatów sugerujący, np. czy kierowca powinien przejść szkolenie, czy też należy go zwolnić.
  • Bazę zaświadczeń o dniach wolnych, urlopach itp. Zaświadczenia są wystawiane na podstawie danych z bazy kierowców, więc czynność ta jest błyskawiczna. Poza tym mamy możliwość wglądu do już wystawionych dokumentów
  • Bazę wniosków urlopowych. Wnioski mogą być wystawiane na podstawie wcześniej zapisanego zaświadczenia lub bezpośrednio w bazie wniosków urlopowych.
  • System powiadamiania kierowców SMS-em o terminach poboru danych z kart i tachografu jeśli firma nasza obsługuje pobieranie tych danych.
  • Dostęp do "Systemu zarządzania firmą transportową" jest zabezpieczony loginem i hasłem przypisanym dla każdego z osobna.