Wiadomości

UE: Zawieszone postępowania unijne kłopotem dla przewoźników
2018-09-05 13:23:57
Jeszcze w lipcu 2018 roku 37 posłów do Parlamentu Europejskiego wystąpiło do komisarz ds. transportu Violety Bulc o wyjaśnienie kwestii związanych z zawieszeniem postępowania wyjaśniającego w sprawie wprowadzenia przez Niemcy, Austrię i Francję płacy minimalnej w transporcie i obowiązku jej stosowania przez zagranicznych przewoźników.


30 sierpnia komisarz Bulc odpowiedziała posłom, uzasadniając zawieszenie unijnej procedury pracami legislacyjnymi nad Pakietem Mobilności. Według komisarz zabrakło jednak jednoznacznych rozwiązań Parlamentu i upoważnienia do dalszego postępowania. Komisarz Bulc poinformowała posłów, że obecnie rozważane są wszystkie dostępne opcje rozwiązania tej sprawy.

Poseł do PE Danuta Jazłowiecka uznała tę odpowiedź komisarz Bulc w sprawie postępowań przeciwko Niemcom, Francji i Austrii za niezadawalającą. Według posłanki nie zapewnia ona przedsiębiorstwom w sektorze transportu jasności prawnej, której tak bardzo potrzebują. Jak mówi: Komisja Europejska już dzisiaj powinna mieć gotowy plan działania. Taka nieprecyzyjna odpowiedź mocno niepokoi nie tylko mnie, ale także firmy transportowe. Dlatego nie odpuścimy i będziemy dopytywali Komisję o szczegóły. Komisja jest strażniczką Traktatów i jej obowiązkiem jest zapewnienie, że prawo UE jest przestrzegane”.
źródło: ZMPD
<< Powrót